TEXEL - Vrijdagmiddag 29 september tussen 15.00 en 17.00 uur is een energie evenement bij de waterzuivering Everste Koog, Pontweg 150. Tijdens de bijeenkomst wordt een groot drijvend zonnepark op het terrein geopend en het startsein gegeven voor diverse energie projecten. Bij verschillende kraampjes kunt u terecht met vragen of informatie over duurzame energie, besparing of het benutten van subsidies voor uw huis of bedrijf. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, is bij deze bijeenkomst een van de inspirerende sprekers.

Gemeente Texel wil in 2020 zelfvoorzienend zijn met duurzame energie. Samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, energiecoöperatie TexelEnergie, bedrijfsleven en burgers wordt hier stevig op ingezet.

Drijvend zonnepark levert twee megawatt
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, energiecoöperatie TexelEnergie en de gemeente Texel realiseren samen een zonnepark van in totaal 2 megawatt op het terrein van de waterzuivering Everste Koog. Op dit zonnepark worden circa 8500 zonnepanelen geplaatst die gaan voorzien in de totale energiebehoefte van HHNK en voor een deel in die van de gemeente Texel. Hiermee wordt een belangrijke stap van de Texelse ambitie verwezenlijkt. Met de realisatie van het zonnepark opereert HHNK in 2020 volledig energieneutraal. De gemeente heeft vorig jaar al bijna 1000 drijvende zonnepanelen laten aanleggen op de zuivering, om het verbruik van de openbare verlichting duurzaam op te wekken. Voor het overige stroomverbruik wordt het park uitgebreid en daarnaast komen er zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en op enkele openbare parkeerplaatsen.

Burgers en bedrijven
Om het voor inwoners en bedrijven makkelijker te maken zelf ook mee te doen met de ambitie van Texel, is dit energie-evenement georganiseerd. U kunt hier alle informatie vinden voor als u zelf aan de slag wilt in uw huis of bedrijf. U kunt hier spreken met mensen die zelf al ervaring hebben opgedaan of u kunt praktische vragen stellen aan het Duurzaam Bouwloket en Texel Energie. Ook kunt u informatie krijgen over de lening en subsidie voor energieneutrale woningen. Voor bedrijven hebben we de mogelijkheid om meer te horen over het 'zon op bedrijfsdakenproject' en over het drijvende zonnepark op de zuivering zelf. Er zijn een aantal inspirerende presentaties, onder meer van Marjan Minnesma van Urgenda. Alle sprekers en standhouders bij het energie evenement laten u zien waarom het zo nodig is dat we allemaal aan de slag gaan met duurzame energie en energiebesparing. Reden genoeg om op vrijdag 29 september naar Everste Koog te komen!