TEXEL - Op vrijdag 28 december vertelt professor Maarten van Bommel bij Museum Kaap Skil over het onderzoek naar de schat uit het Palmhoutwrak. Hij doet dit om 13.30 speciaal voor kinderen, om 15.30 voor volwassenen.

In 2014 is voor de kust van Texel een bijzondere schat opgedoken bij een scheepswrak dat de naam Palmhoutwrak heeft gekregen. Tussen de duizenden objecten zat ook textiel. Dit maakte de vondst wereldwijd uniek: zeventiende-eeuws textiel dat ongeschonden van de zeebodem is gehaald! De indrukwekkende zijden jurk van koninklijke allure haalde dan ook de wereldpers. Restauratoren noemen het opgedoken textiel ‘een van de belangrijkste kledingvondsten ooit in Europa’.

Iedereen wil de bijzondere objecten en zeker de prachtige jurk en het andere textiel graag zien. Maar licht en lucht zijn schadelijk voor dit soort materialen. Maarten van Bommel, hoogleraar conserveringswetenschappen bij de Universiteit van Amsterdam, onderzoekt de mogelijkheden om het textiel te conserveren en tentoon te kunnen stellen.

Van Bommel heeft eerder bij NEMO een kinderlezing over dit onderwerp gehouden. Op 28 december doet hij dit om 13.30 uur bij Museum Kaap Skil. Om 15.30 uur gaat hij voor volwassenen dieper op de materie in. Hij geeft een totaaloverzicht over de verschillende onderzoeken die worden uitgevoerd; onderzoeken die gaan over het schip, de lading en hoe om te gaan met deze delicate vondsten.

De lezingen zijn gratis toegankelijk voor bezoekers van het museum.