TEXEL - Deze week ontving Ecomare iets bijzonders: een stukje schedel van een mens. Aan de kleur te zien komt het uit de laatste ijstijd, tussen 100.000 en 10.000 jaar oud. In die periode waren mensen heel zeldzaam in het Noordzeegebied. Het botstukje is gevonden op het zuidelijke strand van Texel.

Moderne mens

Ecomare-conservator Arthur Oosterbaan denkt dat het een stukje schedel van een moderne mens is, niet van een Neanderthaler. Waarschijnlijk komt het uit de laatste periode van de ijstijd, toen hier vooral rendieren voorkwamen. Uit die tijd zijn ook werktuigen gevonden, onder andere in Den Burg.

Verzamelaar

Het botstukje is gevonden door Texelaar Jan Jaap Waverijn. Hij was een verwoed verzamelaar van oudheidkundige vondsten op Texel. Hij wist heel veel van de vroege geschiedenis van Texel en heeft over zijn vondsten geschreven in verschillende tijdschriften. Helaas is hij deze zomer plotseling overleden. Uit zijn erfenis, die door zijn familie over verschillende musea wordt verdeeld, kwam dit stukje bot.

Te zien

In de herfstvakantie zal de conservator het stukje bot laten zien aan de bezoekers, tijdens de bottenpresentatie op 24 en 25 oktober om 11.45 uur.