TEXEL - In één van de horsmeertjes op Texel is blauwalg aangetroffen. Het is een zeldzaam verschijnsel dat zelden op het eiland voorkomt.

Blauwalg kan giftige stoffen aanmaken en dit kan zeer schadelijk zijn voor zowel mens als dier. De gifstoffen in blauwalg veroorzaken bij de mens meestal klachten als huid- en oogirritaties, koorts, maag- en darmklachten, hoofdpijn en zwelling van lippen en oogleden. Voor honden kan een geringe hoeveelheid blauwalg al dodelijk zijn. Daarom heeft Staatsbosbeheer Texel waarschuwingsbordjes geplaatst bij het zuidelijke horsmeertje. Hondeneigenaren moeten oppassen en honden mogen absoluut niet van het water drinken.

Blauwalg kan zich bij hogere temperaturen sterk vermeerderen waardoor het natuurlijk evenwicht in het water wordt verstoord.