TEXEL - Zeehonden die uitrusten op het strand, kunnen vaak rekenen op ruime belangstelling. Voor de zeehond is dit erg onwenselijk. Mensen om hem heen zorgen namelijk voor stress, terwijl het dier juist rust zocht. Speciaal opgeleide zeehondenwachters, een functie die op Texel wordt ingevuld door de dierverzorgers van Ecomare, helpen de rust voor zo’n dier te bewaren.

In Nederland zijn drie zeehondencentra actief: Ecomare op Texel, Zeehondencentrum Pieterburen en A Seal in Stellendam. Conform het in 2020 getekende Zeehondenakkoord vangen de centra zeehonden terughoudend op; onnodige opvang wordt zoveel mogelijk voorkomen. Onderdeel van dit beleid is de afspraak om een zeehond op het strand eerst 24 uur te observeren voordat tot opvang wordt overgegaan, tenzij het dier overduidelijk meteen hulp nodig heeft.

Het beoordelen van de toestand van een zeehond op het strand is voorbehouden aan de zeehondenwachters. Op Texel zijn dit de dierverzorgers van Ecomare, elders in het land worden vrijwilligers hiertoe opgeleid in een door de opvangcentra gezamenlijk vormgegeven cursus. De eersten hebben hun diploma onlangs behaald. De dierverzorgers van Ecomare gaan deze cursus binnenkort volgen.

De zeehondenwachters zorgen voor rust voor een zeehond door gebieden af te zetten en het publiek te informeren. Een zeehond die onder observatie staat, krijgt een gekleurde vlek op de vacht. Het is belangrijk dat honden aan de lijn worden gehouden en mensen een ruime afstand van minstens 30 meter bewaren. Met bordjes en aanwijzingen van de zeehondenwachters wordt dit ter plekke duidelijk gemaakt aan het publiek. Mocht u een zeehond op het strand aantreffen waarvan u denkt dat hij mogelijk hulp nodig heeft, dan kunt u met de opvangcentra bellen. Op Texel is dat Ecomare (0222-317741), elders in het land belt u met 114.