TEXEL - Binnen de Raad van Toezicht van Stichting Texels Museum hebben Anja van der Horst en Reinier Heutink plaatsgemaakt voor Tanja Smid en Cor Honkoop. Casper Schouten neemt sinds 1 december de rol van voorzitter op zich.


Anja van der Horst en Reinier Heutink zwaaien beiden na twee termijnen van vier jaar af. Heutink bekleedde sinds 2015 de positie van voorzitter. Die wordt ingenomen door Casper Schouten.

Smid en Honkoop zijn per 1 december algemeen lid. Beiden hebben veel affiniteit met Texel en de doelstellingen van Stichting Texels Museum. Honkoop heeft een achtergrond in marketing en algemeen management en is de afgelopen jaren als directeur werkzaam geweest voor de Texelse Bierbrouwerij. Smid heeft jarenlange ervaring als docent, adviseur, coach en bestuurder binnen uiteenlopende organisaties, met als rode draad de mens in de organisatie. Als dochter van een Texelse is zij goed bekend met het eiland.

Voorzitter Casper Schouten: “Wij bedanken Anja van der Horst en Reinier Heutink voor hun inzet en betrokkenheid en hebben er alle vertrouwen in met Tanja Smid en Cor Honkoop de komende jaren onze rol als Raad van Toezicht goed en deskundig in te kunnen vullen.”

Stichting Texels Museum is de overkoepelende organisatie waar Ecomare, Museum Kaap Skil, Vuurtoren Texel en de Oudheidkamer onderdeel van zijn. De directie wordt gevormd door Anneke Schrama, Marion Barth en Corina Hordijk. De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan op de organisatie.