DE KOOG - De klimaatverandering en de bijbehorende verwachte zeespiegelstijging kan van grote invloed worden voor het waddengebied. Wat staat ons te wachten? Zandplaten die niet meer droogvallen, kwelders die permanent onder water staan, warm zeewater waarin heel andere vissoorten zich thuis voelen? Ecomare organiseert in januari en februari drie lezingen waarin de toekomst van het waddengebied centraal staat.


De lezingen vinden steeds op dinsdag plaats en starten om 20 uur in het restaurant van Ecomare. De toegang bedraagt € 5,- inclusief koffie of thee in de pauze. Het programma is als volgt:

24 januari: Dr. Ad van der Spek, marien geoloog bij Deltares, over het verleden en de toekomst van de geologie van het waddengebied.

7 februari: Prof.dr.ir. Katja Philippart, marien ecoloog bij het NIOZ, over de biologische/ecologische verwachtingen voor het waddengebied.

21 februari: Prof.dr. Jan van Gils, ecoloog en vogelonderzoeker bij het NIOZ, over de effecten van klimaatverandering op wadvogels.