TEXEL - Hoogheemreedschap Hollands Noorder Kwartier heeft bij hoge uitzondering toestemming gegeven om zout water te pompen naar het natuurgebied De Wagejot.
Dit om kuikens en eieren te redden van roofdieren omdat het Wagejot droog dreigt te vallen. Op het Wagejot bevind zich de grootste Stern kolonie van Europa
.

Een pomp en 700 meter leiding is aangevoerd. Het water word opgepompt bij De Krassekeet.
Het schaarse water word verdeeld door het HHNK onder natuurmonumenten en de boeren.
„Natuurmonumenten gebruikt een deel van het water om het Wagejot te vernatten en een aantal boeren mag het water gebruiken om fijnzadige gewassen te bevochtigen, zodat ze kiemen en opkomen. Het gaat niet om enorme hoeveelheden”, aldus Arnold Langeveld van de LTO, die blij is dat de belanghebbenden er goed zijn uitgekomen.

Boeren en natuurbeschermers moeten zich voor gebruik aanmelden bij de gebiedsbeheerders. Het water mag alleen ingezet worden als het strikt noodzakelijk is en in overleg met het HHNK.

Natuurbeheer is vandaag direct na de uitkomst begonnen met het pompen van het water in het Wagejot. Natuurbeheer en de agrariërs lagen in de clinch omdat het voor de boeren oneerlijk zou zijn als hun geen gebruik zouden mogen van het water terwijl natuurmonumenten dit wel zou mogen.

Naast het natuurgebied De Wagejot waar de grootste sternkolonie van Europa zich bevind hebben de boeren ook last van de droogte.