TEXEL - Eind september begint de herfst pas officieel, maar de eerste vogels zijn al met hun herfsttrek begonnen.

VOGELS KIJKEN IN SEPTEMBER
De herfsttrek zorgt ervoor dat er in september veel verschillende vogelsoorten op het eiland te zien zijn. September is daarmee één van de meest vogelrijke maanden op Texel.

Als het begin van de maand mooi weer is, worden de visarend en de wespendieven verwacht. Deze roofvogels broeden in Scandinavië en trekken door naar Afrika. Met gunstige wind vliegen ze over Texel.

Delicatesse voor vogels
De rijpe bessen hebben een grote aantrekkingskracht op zangvogels die op doorreis zijn. Grote aantallen spreeuwen, zwartkoppen en grasmussen komen af op de vlierbessen. Ook de bramen zien de vogels als een echte delicatesse. Later in het jaar profiteren de lijsters van de overgebleven bessen.

De Eierlandsche duinen
Op een goede ochtend kunt u in september vele 10.000 vogels zien en horen doortrekken. Vooral de Eierlandsche duinen zijn populair. De vogels komen aan land in het noorden en volgen vaak de duinen naar het zuiden. Tussen die grote aantallen kunt u soms een verdwaalde zeldzaamheid vinden. Zo wordt er ieder jaar een roze spreeuw gezien. Ook de bladkoning wordt in september vaak gezien, dit is een heel klein zangvogeltje uit Siberië.

Ga mee op excursie
Om de vogeltrek zelf te kunnen ervaren organiseert het Vogelinformatiecentrum Texel de gehele maand september en oktober vele vogelexcursies die allemaal gericht zijn op de vogeltrek.