TEXEL - Woningcoöperatie Woontij is op Texel begonnen met de bouw van 'verplaatsbare huizen'. Deze woningen moeten een oplossing bieden voor de woningnood op het eiland. Pepijn Lijklema van werkgroep Jonge Bestuurders denkt echter dat er meer nodig is om het woningtekort op te lossen.

De verplaatsbare huizen, die als een soort bouwpakket in de fabriek gemaakt worden, kunnen binnen een paar dagen opgebouwd en afgebroken worden. Hierdoor kunnen woonwijken snel in elkaar worden gezet en, in het geval dat de woningvraag weer afneemt, uit elkaar worden gehaald. Het is zelfs mogelijk om een huis op een andere locatie opnieuw op te bouwen.

Pepijn Lijklema van de werkgroep Jonge Bestuurders Texel (JBT) is blij met de bouw van de nieuwe woningen, maar "het lost het probleem niet op". Volgens hem is de schaarste zo groot dat er veel meer nodig is om de groeiende vraag naar betaalbare huizen op te lossen.

Zo zouden er volgens hem veel meer woningen bij moeten komen. "Er staan 1.200 mensen op de wachtlijst voor een huis, dit project gaat over in totaal 140 woningen. Dat is gewoon niet voldoende."

Betaalbare woningen
Het grootste gedeelte van de verplaatsbare woningen, 100 van de 140, betreft sociale huurwoningen. Dat is volgens Lijklema dan wel weer een goede zaak. "Voor de starters is het moeilijk om een huis te vinden, want nu zijn de meeste huizen alleen betaalbaar voor mensen die al met pensioen zijn en hun geld in de Randstad hebben verdiend."

Goedkopere huizen zijn dus nodig voor de mensen met een lager inkomen. Zoals Lijklema ook zegt: "Texel moet het hebben van de toerisme, dus veel (jonge) mensen werken in de horeca en hebben dus een relatief laag loon."

Status apart voor Texel
Samen met de werkgroep JBT zet Lijklema zich in om Texel leefbaarder en toegankelijker te maken voor jongeren. Dit willen ze onder andere doen door te stimuleren dat er meer woningen gebouwd worden op het eiland. Om dit mogelijk te kunnen maken willen Lijklema en zijn werkgroep dat Texel een aparte status voor woningbouw krijgt bij de provincie, zodat ze ook toestemming hebben om meer te bouwen. Hij vreest dat de situatie anders binnenkort niet houdbaar meer is. "Het aantal huishoudens op Texel groeit snel, en de vraag blijft alleen maar toenemen."