TEXEL - Zodra de musea van Stichting Texels Museum in juni weer open gingen, stroomden de bezoekers binnen. De tijdslots bij de vuurtoren en Ecomare zaten zelfs vaak nagenoeg vol. Ondanks dat de musea maar de helft van het jaar open mochten, kan de stichting tevreden zijn over het aantal mensen dat in 2021 een bezoek heeft gebracht aan Ecomare, Museum Kaap Skil, de vuurtoren en Oudheidkamer.

De begroting van STM is in de loop van het jaar, naarmate de gedwongen sluiting langer duurde, meermalen bijgesteld. Ten opzichte van de aangepaste begroting hebben de musea een goed jaar gehad. Ecomare heeft 178.511 mensen ontvangen, een derde meer dan begroot. De vuurtoren werd door 40.877 mensen beklommen, 28,8 % meer dan verwacht. De Oudheidkamer trok 2.578 bezoekers, Museum Kaap Skil ontving er 31.168.

Dat mensen zin hadden om een echt uitje te maken van hun bezoek, was ook merkbaar. De museumcafés en winkels van de musea haalden een mooie omzet. Alle inkomsten van de entree en verkopen komen ten goede aan het werk van STM: de musea en de dierenopvang van Ecomare. In de maanden dat de musea dicht waren, hielpen de verschillende ondersteuningsregelingen van de overheid om de exploitatie rond te krijgen. Dankbaar is STM voor alle hartverwarmende reacties en giften van donateurs en sponsoren die ze in deze periode mocht ontvangen.

Net als iedereen hoopt ook STM dat de huidige sluiting van korte duur is. Bij Museum Kaap Sil staan in 2022 geweldige dingen te gebeuren, met een nieuwe tentoonstelling en de komst van De Jurk uit het Palmhoutwrak. Bij Ecomare zal vanaf het voorjaar het skelet van de gewone vinvis in het Zeeaquarium te zien zijn en in de Oudheidkamer wordt hard gewerkt aan een tentoonstelling over textiel. Alle reden om volgend jaar de musea weer te bezoeken!