TEXEL - Het regende en stormde gisteren tijdens de officiële oplevering van de Prins Hendrikzanddijk op Texel. Geen groene dijk van klei, gras en basaltblokken, maar een zandige drie kilometer lange versterking met duinen, stranden en nieuwe stukken natuur. Een uniek en iconisch stuk waterkering, vinden betrokkenen.

De eer was aan deltacommissaris Peter Glas om de schouw te doen en de dijk vervolgens goed te keuren. "Het is een toekomstbestendige waterkering en tevens een stuk prachtige, nieuwe natuur", vindt de deltacommissaris. "In de toekomst krijgen we te maken met het stijgen van de zeespiegel. Dan is zo'n zanddijk makkelijker op te hogen dan een gewone dijk. Een dure oplossing, maar dan heb je ook wat."


Moderne uitkijkpost
De zanddijk werd in het afgelopen jaar aangelegd in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, met financiering uit onder meer het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Waddenfonds. Ook de gemeente en de provincie betaalden mee. Staatsbosbeheer zorgt voor beheer en toezicht in het gebied dat deels toegankelijk is voor bezoekers.

Er ligt een fietspad, er staat een hypermoderne uitkijkpost en er is een strandje voor recreanten. Om de natuur zijn gang te kunnen laten gaan, is het gebied grotendeels afgesloten voor mensen.

Geliefd strandje
Twee jaar geleden werd er door Texelaars nog actie gevoerd tegen het project Prins Hendrikzanddijk. Bewoners van het eiland wilden hun geliefde strandje van Ceres niet kwijt. Nu, twee jaar later, is het oude strandje verdwenen. De Texelaars hebben er wel een nieuw strand voor teruggekregen.

Een actievoerder van toen, Joost Albers, denkt dat dat nieuwe strand er gekomen is, omdat er toen heftig actie gevoerd is: "Als wij toen niet in actie gekomen waren, dan zou er nu een natuurgebied hebben gelegen dat afgesloten zou zijn voor bezoekers. Ik sta hier nu met een dubbel gevoel. Jammer dat ons oude Ceresstrandje weg is, maar ik ben blij met het nieuwe strand en vind het hele gebied best mooi!"