TEXEL - Op dinsdag 14 november bracht PvdA Tweede kamerlid Habtamu de Hoop een werkbezoek aan Texel. In het programma was ruim tijd ingepland voor een bezoek aan Museum Kaap Skil. Hier werd De Hoop ontvangen door directeur Marion Barth en kreeg hij een rondleiding langs de onderwaterschatten van onder andere het Palmhoutwrak door conservator Alec Ewing. Het belang van het beschermen van het maritieme erfgoed kwam uitgebreid aan bod.

Op de zeebodem liggen vele tientallen scheepswrakken die stuk voor stuk tijdscapsules vol informatie over het verleden zijn. De rijksoverheid ziet het belang ervan ook in en heeft de laatste jaren geïnvesteerd in meer onderzoekscapaciteit bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Toch zijn de archeologen van de RCE, ondanks hun gedrevenheid en deskundigheid, niet opgewassen tegen de aanhoudende stroom aan nieuwe vondsten door veranderende natuurlijke processen en menselijk ingrijpen in de zeebodem.

Samen met de Universiteit van Amsterdam en de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water zet Museum Kaap Skil zich in voor het behoud van het maritiem-archeologisch erfgoed voor komende generaties. Scheepswrakken en hun lading zijn niet alleen fascinerende overblijfselen van ons verleden, ze zijn ook uiterst kwetsbaar. Het goede nieuws is dat er onlangs een motie is aangenomen in de Tweede Kamer om hier een plan voor te maken. De Hoop heeft deze motie ook ondersteund.