DE KOOG - De grote collectie walvisbotten, die Adrie en Ineke Vonk in 2016 aan Ecomare hebben geschonken, heeft twee nieuwe wetenschappelijke artikelen opgeleverd. De ene is een verdere analyse van de collectie, de ander is een determinatietabel voor walviswervels uit het Noordzeegebied. De artikelen zijn gepubliceerd in het blad Cranium.


In het eerste artikel neemt Ecomare-conservator Arthur Oosterbaan de walvisbottencollectie nader onder de loep. Hij heeft gekeken welke botten van de verschillende soorten walvissen in de collectie zitten, en wat dat zegt over bijvoorbeeld de leeftijd van de walvisachtigen die in de Noordzee voorkomen. Zo zijn er opvallend veel botten van jonge bruinvissen gevonden, terwijl dat bij potvissen juist weinig is vergeleken met gestrande dieren. Ook besteedt Oosterbaan aandacht aan de fossiele botten. Hij constateert dat er in de ijstijd heel andere soorten walvissen in de Noordzee voorkwamen dan nu, zoals de beloega.

Het tweede artikel is voornamelijk door Marco Houwertjes geschreven, één van de vrijwilligers die de walviscollectie hebben beschreven, met Adrie Vonk en Arthur Oosterbaan als co-auteurs. Het is een determinatietabel voor wervels van de meest voorkomende soorten walvissen, dolfijnen en bruinvissen in het Noordzeegebied. Het is een waardevol hulpmiddel om losse walviswervels, die veel musea, onderzoeksinstituten en particulieren op de plank hebben liggen, op naam te brengen. Oosterbaan: “Wat zouden we blij zijn geweest als we deze tabel hadden kunnen gebruiken aan het begin van de beschrijvingsklus van de collectie Vonk!”

Beide artikelen zijn verschenen in het decembernummer van Cranium, het vakblad van de Werkgroep Pleistocene Zoogdieren. Ook de vorige twee artikelen, over de presentatie van de collectie Vonk en de eerste analyse, verschenen in dat blad.