TEXEL - Akkerbouwers op Texel slaan alarm over de aanhoudende droogte. Grote delen van de oogst dreigen te verdorren door gebrek aan water. "We zijn wel wat gewend, maar dit komt niet zomaar meer goed."

Akkerbouwer Bart van der Star pakt een paar bladeren van zijn bietenveld. Die verkruimelen in zijn hand. Het is gortdroog, want er is al weken geen regen van betekenis gevallen. "We zijn op het eiland afhankelijk van wat er aan regen valt. Door het gebrek aan water op het eiland mogen we niet beregenen vanuit de sloten. Naar boven kijken en maar hopen."

De extreme droogte van de gewassen is volgens de akkerbouwers mede veroorzaakt door het werk aan de zeedijken. Waar het voor akkerbouwers verboden is slootwater te gebruiken, heeft het hoogheemraadschap wel slootwater gepompt voor het verstevigen van de nieuwe dijken. Tot woede van Arnold Langeveld van landbouworganisatie LTO. "Het frustreert me dat ze hier in de droge maand juni mee door zijn gegaan."Het hoogheemraadschap laat weten dat het gebruik van eilandwater is gestopt en dat er water van het vaste land wordt aangevoerd voor de dijken. "Er is een paar weken gekozen voor gebruik van brak water dat voor landbouw ongeschikt is en toch al naar zee zou worden uitgemalen."

Oplossing
Inmiddels werken de Texelse boeren met het hoogheemraadschap aan een langdurige oplossing voor het waterprobleem op het eiland. Overtollig water dat in de herfst en winter valt, wordt diep ondergronds opgeslagen om in tijden van schaarste op te kunnen pompen. Arnold Langeveld van de LTO is enthousiast. "Het is niet alleen voor Texel, maar ook ver daarbuiten een mooi voorbeeld voor hoe je effectief met zoet water omgaat.
"