TEXEL - Het project Zoete Toekomst Texel heeft vandaag groen licht gekregen van het Waddenfonds. Dat betekent dat er een proef komt waarmee boeren op het eiland zoetwater kunnen opslaan voor de irrigatie van landbouwgronden. Een uitkomst, want voor het derde jaar op rij hebben de boeren te maken met droogte én een verbod op beregening. Er wordt in totaal 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in het project.

Het is de derde zomer op rij dat boeren worden geconfronteerd met aanhoudende droogte, met het risico op misoogsten. Boeren hebben dan ook grote behoefte aan innovatieve irrigatiemethoden om de gewassen ook in droge tijden te kunnen voorzien van water.

Zelfvoorzienend
Al jaren leeft de wens onder boeren om zelf in hun eigen irrigatiewater te kunnen voorzien. Samen met LTO Noord en Acacia Institute hebben ze daarom het initiatief genomen om het eiland zelfvoorzienend te maken op het gebied van zoetwater.

De oplossing is om het vele water dat in de winter valt - en het overschot zelfs in zee wordt gepompt - op te vangen. De komende drie jaar wordt op twee locaties getest of het regenwater tijdens de winter in de ondergrond kan worden opgeslagen. Het water wordt vervolgens in de zomer op een zuinige en slimme manier gebruikt om zon 50 tot 100 hectare aan akkers te irrigeren.

Gemotiveerd
Zes boeren op twee locaties hebben zich inmiddels gecommitteerd aan het project, zij staan klaar om te beginnen. Arnold Langeveld, voorzitter LTO Noord afdeling Texel en één van de initiatiefnemers van Zoete Toekomst Texel: "Eigenlijk staan we al tien jaar in de startblokken. We zijn blij dat het Waddenfonds nu te hulp schiet. Uiteindelijk is het een lange weg geweest maar zeker in deze droge zomer zijn we des te meer gemotiveerd om te werken aan een zoete toekomst."