DEN BURG - Met een aantal activiteiten tijdens het Wadden Vogelfestival op Texel is dit weekend bijna 16.000 euro opgehaald voor het beschermen van de wulp en tapuit. Beide soorten staan op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels in Nederland.

Het Wadden Vogelfestival is de aftrap van de Nationale Vogelweek. Tot en met volgende week zondag houdt de Vogelbescherming verspreid over het hele land honderden vogelexcursies. Tijdens die tochten staan de gidsen vooral stil bij het herkennen van de verschillende soorten.

Een van de activiteiten van het Wadden Vogelfestival was de 'Big Day' zaterdag op Texel. Tijdens deze race probeerden twaalf teams van vogelaars uit het hele land binnen 24 uur op de fiets zoveel mogelijk vogels te zien. Elk team zamelde sponsorgeld in voor de wulp en tapuit. De meeste vogels werden gezien door The Dutch Knights. Zij zagen in 24 uur liefst 146 soorten vogels. Samen zagen alle teams 161 vogelsoorten.