TEXEL - Een verrassend einde van de Ecomare-werkdag: gisteravond werd een vogel gebracht die dierverzorger Mick Peerdeman herkende als kortbekzeekoet. Een soort die in het hoge noorden thuishoort en pas voor de twaalfde keer in Nederland is gezien! De vogel wordt in de opvang van Ecomare verzorgd.

De kortbekzeekoet werd gevonden op het fietspad langs de Zanddijk op Texel. Hij was verzwakt en kon daardoor ook opgepakt worden. Bij Ecomare is hij met een andere (gewone) zeekoet in een verblijf voor het raam van de Vogelopvang geplaatst, met een warmtelamp. Ze worden vijf keer per dag gevoerd met een sonde, dan is deze bijzondere vogel ook goed te zien voor de bezoekers van het natuurcentrum.

Kortbekzeekoeten leven in gebieden als IJsland, Spitsbergen en Groenland. De noordelijke storm Corrie moet dit exemplaar naar Texel hebben geblazen. In de opvang van Ecomare kan hij aansterken en tot rust komen. De dierverzorgers geven hem zalmpap via een sonde in zijn maag. Uit ervaring is gebleken dat deze vette voeding heel geschikt is om zeevogels weer op krachten te brengen.

De bijzondere vogel bracht heel wat opwinding teweeg bij de vogelliefhebbers in Ecomare. Conservator Arthur Oosterbaan: “Deze kortbekzeekoet is veel unieker dan alle papegaaiduikers bij elkaar!” Bezoekers van Ecomare kunnen de vogel via het raam van de Vogelopvang bekijken. Als de vogel hersteld is, wordt hij met gunstig weer losgelaten bij zee.