TEXEL - Enige tijd geleden stemde de gemeenteraad van Texel unaniem voor het verhogen van de zogenaamde beleidsgestuurde contract financiering (BCF) voor Stichting Texels Museum. De nieuwe overeenkomst, die de periode van 2024 tot 2027 beslaat, is op 27 november ondertekend door burgemeester Rob van der Zwaag en directeur bestuurder van STM Marion Barth. Een verheugend moment!

De BCF geeft de musea de komende vier jaar de middelen om te voldoen aan de doelstellingen die samen met de gemeente zijn opgesteld. Ten opzichte van voorheen zijn er een aantal dingen veranderd in de gemeentelijke subsidie aan STM:

  • STM kreeg al een vergoeding voor het verzorgen van educatieve programma’s voor de Texelse scholen. Dit is uitgebreid met een bijdrage voor het organiseren van aanbod voor de jeugd in hun vrije tijd.

  • Tot nu toe had STM afgezien van een vergoeding voor de gratis toegang voor bezoekers met een Texelse museumpas. In het vervolg wordt hier wel een vergoeding voor betaald.

  • STM krijgt geld om zorg te kunnen dragen voor het behoud en de bescherming van het Texelse erfgoed, zowel materieel als immaterieel (ambachten en verhalen).

Marion Barth is verheugd over de waardering voor het werk van de stichting en het belang dat de Gemeente Texel hecht aan het behoud van het eigen erfgoed. Voor dat laatste is STM druk bezig een groot depot in te richten en de mondelinge overlevering veilig te stellen. De medewerkers van de Educatieve Dienst kunnen nu aan de slag met het uitbreiden van het aanbod voor het Texelse basis- en middelbaar onderwijs. Voor jong en oud hebben de musea genoeg te bieden!