DE KOOG - De Raad van Toezicht van Stichting Texels Museum (STM) heeft besloten de drie huidige managers gezamenlijk tot directie te benoemen, in ieder geval voor de komende zes maanden. De ondernemingsraad heeft hierover positief geadviseerd en de situatie gaat per 1 maart in.

Marion Barth, Anneke Schrama en Corina Hordijk zullen gezamenlijk de directie vormen van STM, waar Ecomare, de Vuurtoren, Museum Kaap Skil en de Oudheidkamer onderdeel van zijn. De vier musea maken samen gebruik van de verschillende afdelingen van de organisatie, zoals communicatie, educatie en technische dienst. Anneke Schrama blijft Ecomare en de Vuurtoren onder haar hoede houden en Corina Hordijk Museum Kaap Skil en de Oudheidkamer. Marion Barth ontfermt zich over publiekszaken/fondsenwerving en financiën. Daarnaast richten zij zich gedrieën op het besturen van de organisatie als geheel. Hieraan ten grondslag liggen de strategische visie 2020-2025 en toekomstplannen die in 2020 zijn vastgesteld. De drie kijken ernaar uit hun schouders eronder te zetten en hier samen met de medewerkers en vrijwilligers mee aan de slag te gaan.

Voorzitter van de Raad van Toezicht, Reinier Heutink: “Binnen de organisatie is een grote hoeveelheid kennis en kunde aanwezig. We hebben er alle vertrouwen in dat dit ‘drievrouwschap’ vanuit hun nieuwe rol een waardevolle bijdrage zal leveren aan de toekomst van de organisatie.”