DEN BURG - Stichting Texels Museum verzorgt sinds dit schooljaar de natuur-, wetenschap- en technieklessen op de Thijsseschool. De school heeft er het speciale ‘Thijsselab’ voor beschikbaar. De samenwerkingsovereenkomst is vandaag officieel ondertekend door Monique van Gaalen, interim-directeur van de Thijsseschool en Corina Hordijk, artistiek directeur STM.


Educatief medewerker Jantine van Vliet van STM heeft al een aantal weken met de kinderen van de Thijsseschool gewerkt. Ze vertelt: “We laten de lessen aansluiten op het thema waar de kinderen zich op dat moment in de klas mee bezig houden. Het doel is om de kinderen onderzoekend en ontdekkend te laten leren en verwondering bij ze op te wekken.”

Corina Hordijk: “Natuureducatie is een belangrijke pijler voor de Thijsseschool en past heel goed in onze missie. Vandaar dat we positief hebben gereageerd toen vanuit de Thijsseschool de vraag kwam of wij deze specifieke lessen wilden gaan verzorgen.” Monique van Gaalen: “Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ook buiten de klas en school leren en in aanraking komen met de natuur in en om de school. Door de samenwerking met Ecomare zien wij hiervoor mooie kansen om deze onderzoekende houding van de kinderen te ontwikkelen.”

Op de Thijsseschool wordt gewerkt met de methode ‘4 x wijzer’, een methode met thematisch onderwijs. Toen de bovenbouw bezig was met het thema ‘Midden- en Zuid-Europa’, hebben ze in het Thijsselab vulkanen gemaakt en meer geleerd over schuivende tektonische platen. Bij het thema ‘Egypte’ in de middenbouw hebben de kinderen zand onderzocht onder de microscoop en piramides gebouwd. Jantine: “We geven dan geen bouwplan, maar alleen de voorwaarde dat het stevig moet zijn en dagen de kinderen uit hun ontwerp steeds te verbeteren. Zo ontdekken ze zelf hoe je stevigheid creëert.”

Het Thijsselab biedt veel mogelijkheden, maar buiten valt er natuurlijk ook van alles te ontdekken. Jantine: “Met de kleuters werken we in principe buiten. We hebben bijvoorbeeld kleine beestjes gezocht tussen de bladeren en ontdekt hoe het zit met windrichting. Met de grotere kinderen gaan we na de winter ook zeker naar buiten. Naar het wad of het strand, bijvoorbeeld.”

De Thijsselab-lessen worden verzorgd door de educatief medewerkers van Stichting Texel Museum. Naast Jantine van Vliet zijn dat Ingrid Uitgeest en Marije Stellingwerf.