TEXEL - Niet onverwacht constateert Stichting Texels Museum in haar onlangs gepubliceerde jaarverslag dat 2020 een bijzonder jaar was. Door de maandenlange sluiting staan er rode cijfers in de jaarrekening. Het jaar werd verder gekenmerkt door coronaprotocollen en compensatieregelingen. Dankzij steun vanuit deze regelingen is het operationele verlies beperkt gebleven.

Het vooruitzicht voor 2020 was in de eerste maanden van het jaar zeer positief. Na half maart sloeg het echter volledig om en werd 2020 een jaar waarin de musea van STM meermalen gesloten waren vanwege COVID-19. Plannen kwamen opeens in een heel ander daglicht te staan en dromen moesten drastisch worden herzien.

De directie heeft stevige ingrepen gedaan door te snijden in de kosten, arbeidscontracten niet te verlengen en investeringen en uitgaven uit te stellen. Daarnaast is gebruik gemaakt van de looncompensatieregelingen van de rijksoverheid (NOW regeling) en het Noodfonds. Zakelijk directeur Marion Barth: “Al deze maatregelen samen hebben ervoor gezorgd dat de organisatie voldoende liquide middelen heeft en voldoende solvabel is om het door de coronacrisis geleden verlies op te vangen. Gelukkig komt de continuïteit van Stichting Texels Museum daardoor vooralsnog niet in gevaar.” De stichting heeft echter wel aanvullende middelen nodig om weer op een aanvaardbaar investeringsniveau te komen.

Er was ook goed nieuws. Zo heeft STM in 2020 verschillende mooie tentoonstellingen kunnen neerzetten. In de periode dat de musea dicht waren, is extra ingezet op het online contact met het publiek. In de zomermaanden konden de musea weer op een veilige manier bezoekers ontvangen en hen een volwaardige beleving bieden. Wel bleef de Oudheidkamer gesloten. Bij Ecomare ging het opvangen, verzorgen en uitzetten van zeehonden en andere dieren gewoon door. Terwijl de andere medewerkers allemaal thuis werkten, werkten de dierverzorgers en medewerkers van de Technische Dienst op locatie door.

Ondanks de onzekere tijden is ook naar de toekomst gekeken en zijn er plannen gemaakt. Voor zowel Ecomare als Museum Kaap Skil is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en voor de hele stichting is een strategisch plan in de steigers gezet. De stichting is blij dat alle medewerkers en vele vrijwilligers vol goede moed hun werk zoveel mogelijk hebben voortgezet of een andere invulling hebben gegeven. Doordat iedereen er de schouders onder heeft gezet, zijn de veranderende regels steeds snel doorgevoerd en konden, binnen de beperkingen, steeds zoveel mogelijk mensen in de musea genieten van de tentoonstellingen, de dieren en/of het uitzicht.