TEXEL - Met trots en tevredenheid presenteert Marion Barth, directeur-bestuurder van Stichting Texels Museum, het jaarverslag van 2023. Niet alleen omdat het nog voor de zomer gereed en goedgekeurd is, maar ook omdat het mooie cijfers laat zien.

Ecomare, Museum Kaap Skil, de Vuurtoren en de Oudheidkamer, de vier musea van Stichting Texels Museum, hebben vorig jaar allemaal meer bezoekers getrokken dan begroot. Daarnaast kan de stichting terugkijken op de vernieuwing van de tentoonstelling in de vuurtoren, de opening van de tijdelijke tentoonstelling Doggerland bij Ecomare en een enorme belangstelling van publiek en politiek voor De Jurk en andere vondsten uit het Palmhoutwrak dankzij de documentaire ‘De Jurk en het scheepswrak’.

Het jaarverslag 2023 is, samen met de jaarrekening, te vinden op texelsmuseum.nl. Naast een uitgebreide terugblik op het vorige jaar bevat het ook achtergrondinformatie over de doelstellingen, missie en visie van Stichting Texels Museum. Op verschillende plekken in het verslag wordt bovendien alvast vooruit gekeken naar het huidige jaar en verder de toekomst in.

Ook de jaarrekening geeft reden tot tevredenheid. Marion Barth: “We hebben een goed jaar gehad , met hogere bezoekcijfers dan begroot en een positief financieel resultaat. We hebben grote plannen, onder andere voor de vernieuwing van Ecomare. We staan er financieel goed voor en zien de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet. We kunnen bouwen op allemaal zeer betrokken medewerkers, vrijwilligers en leden van de Raad van Toezicht en Wetenschappelijke Adviesraad. Met zijn allen werken we aan onze missie: mensen verbinden met natuur en cultuur om samen een mooiere wereld te maken.”