TEXEL - De vier musea die onder Stichting Texels Museum vallen, Ecomare, Museum Kaap Skil, de Texelse vuurtoren en Oudheidkamer, hebben gezamenlijk in 2019 ruim 455.000 bezoekers ontvangen. Dit zijn er bijna 15.000 meer dan vorig jaar. In 2020 staat er weer een aantal nieuwe tentoonstellingen op stapel, waardoor de stichting verwacht dat deze opgaande lijn door zal zetten.

Bij Ecomare kwamen de bezoekersaantallen uit op 271.765; 1,8 % meer dan begroot. Op basis van het bezoekersaantal hoort Ecomare tot de grote musea. Doordat het centrum vooral bekend is vanwege de zeehondenopvang, is het wel een bijzonder soort museum. De levende have is een belangrijke trekpleister, de tentoonstellingen in het natuurmuseum geven inhoud en diepgang aan het bezoek. Komend voorjaar opent Ecomare een nieuwe tentoonstelling over UNESCO Werelderfgoed Waddenzee: Wonderlijk Wad. Dit belooft een indrukwekkende onderdompeling te worden in Nederlands enige echte wildernis. Ecomare verwacht met deze interactieve belevenis veel mensen te kunnen inspireren.

Museum Kaap Skil, met nu zo’n 60.000 bezoekers op jaarbasis, heeft de ambitie om naar 90.000 bezoekers per jaar te groeien, met name door een grootschalige vernieuwing. Museum Kaap Skil wil in 2022 de zogenaamde Palmhoutwrak-collectie kunnen tentoonstellen. Deze bestaat uit honderden bijzonder luxe objecten, opgedoken uit een vierhonderd jaar oud scheepswrak. Tot de collectie behoort onder andere een imposante, eeuwenoude zijden jurk van koninklijke allure. In 2020 zal Museum Kaap Skil alle zeilen bijzetten om fondsen te werven om de voor dit project noodzakelijke verbouwingen te kunnen realiseren.

De Texelse vuurtoren is een van de weinige vuurtorens in Nederland die open is voor publiek. Het monument trekt sinds de openstelling in 2009 elk jaar meer bezoekers, in 2019 waren het er 114.247. De 118 traptreden tellende klim naar de omloop herbergt dan ook een aanlokkelijke belofte: een weids uitzicht over de Wadden- en Noordzee en het eiland Texel.

De Oudheidkamer is een klein museum in het centrum van Den Burg. Ook dit onderdeel van Stichting Texels Museum zit in de lift. De toenemende belangstelling voor de Oudheidkamer is te verklaren door de fraaie, wisselende tentoonstellingen, een mooie renovatie en de erkenning als geregistreerd museum. Bij zowel de Oudheidkamer als Museum Kaap Skil is de landelijke Museumkaart geldig.