TEXEL - In natuurgebied Dorpzicht, in de buurt van De Cocksdorp op Texel, is afgelopen zomer opnieuw de waterplant watercrassula gevonden.


Deze keer in de kreek voor het vogelkijkscherm aan de Hoofdweg. Daar werd op dat moment een andere kreek gedempt, die volledig begroeid was met deze woekerplant. Om verspreiding van de watercrassula te voorkomen, wordt de komende weken een dik schelpenpakket aangebracht op de oeverstrook waardoor de plant niet verder kan groeien. De oever blijft met deze maatregel aantrekkelijk voor (broed)vogels en natuurliefhebbers kunnen daarvan blijven genieten.


Visdief met jong (foto: Marc Plomp, Vogelinformatiecentrum)

Watercrassula een echte woekeraar

De waterplant watercrassula komt van nature niet in Nederland voor. De plant kan razendsnel groeien en kan dikke matten vormen. Hierdoor kunnen diverse dieren en planten niet meer leven in het water. Ook kunnen er problemen met de doorstroming van het water ontstaan. De plant is daardoor een bedreiging voor natte duinvalleien, natte graslanden en zoetwatersystemen op Texel. De watercrassula kan gedempt worden met schone grond, waardoor de plant niet verder kan groeien. Uit ervaring blijkt dat dit goed werkt. Maar deze waardevolle en leerzame plek met (broed)vogels verdwijnt dan. De provincie Noord-Holland heeft met Staatsbosbeheer en de Stichting Texel Vogeleiland/ Vogelinformatiecentrum een andere manier gevonden om watercrassula tegen te gaan.

Schelpen verdringen de watercrassula en lokken (broed)vogels

Er komt een dik schelpenpakket op de oeverstrook van de kreek met de watercrassula. Door een dikke laag schelpen van ongeveer 50 centimeter krijgt de plant geen licht en ruimte meer om te groeien. De schelpen helpen tegen watercrassula en kunnen bij het water ook verschillende zeldzame broedvogels aantrekken. Op Texel zijn in de natuurgebieden Utopia en het Wagejot schelpeilanden aangelegd, waar al jaren vogels broeden waaronder visdiefjes, kluten en bontbekplevieren.

Omdat het een nieuwe manier is om de watercrassula tegen te gaan, wordt het gebied meerdere jaren goed in de gaten gehouden door Staatsbosbeheer. De komende weken is er vrachtverkeer met schelpen tussen de Haven Oudeschild en het vogelkijkscherm aan de Hoofdweg in Dorpzicht. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.