TEXEL - De provincie Noord-Holland heeft bij graafwerkzaamheden twee grote zwerfkeien gevonden. De keien lagen op 3 meter diepte en kwamen aan het licht bij graafwerkzaamheden in natuurgebied Waalenburg op Texel.

De stenen zijn mogelijk 500 miljoen jaar oud en zo'n 130.000 tot 240.000 jaar geleden door gletsjers uit het Noorden aangevoerd naar het Noordzeegebied. Zwerfkeien komen vaker voor in het noorden van Nederland, maar het formaat van deze stenen is uniek. De grootste steen weegt 7 ton en heeft een doorsnee van 1,75 meter.

De provincie heeft de keien laten uitgraven door aannemer Combinatie Tessel: "We vonden de stenen bij het graven van een sloot", vertelt omgevingsmanager Abe Schuring. "Met GPS konden we de stenen onder water lokaliseren. In eerste instantie kregen we er geen beweging in. Met een grotere kraan lukte het wel. Een pittig klusje, dit maak je niet elke dag mee."

Zeepokken op de stenen laten zien dat ze in zee hebben gelegen en vertellen daarmee een stuk historie: Waalenburg lag vroeger inderdaad aan zee. Nader onderzoek zou de precieze herkomst van de stenen moeten uitwijzen. De provincie zoekt een geschikte locatie voor de unieke zwerfkeien.

Waalenburg
Natuurgebied Waalenburg is een belangrijk weidevogelgebied in het midden van Texel. Door het unieke gebied een impuls te geven krijgt de natuur hier de kans in oude glorie te herstellen. De werkzaamheden zijn in februari 2018 van start gegaan en duren tot voorjaar 2019. www.noord-holland.nl/natuurtexel

Programma Natuurontwikkeling Texel
De impuls voor de natuur in Waalenburg maakt onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de Provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst EHS Texel, die Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en LTO en provincie Noord-Holland hebben gesloten.