TEXEL - In augustus kunnen bezoekers van de Oudheidkamer elke woensdag mee met een rondleiding door Den Burg. De wandeling gaat langs plekken die zijn beschreven in de brieven van Aagje Luijtsen; overblijfselen uit de achttiende eeuw. De rondleiding begint om 12 uur en is gratis, maar de groepsgrootte is beperkt. Aanmelden kan bij de Oudheidkamer vanaf 11 uur.

Aagje Luijtsen zou in haar stoutste dromen niet hebben kunnen bedenken dat ze anno 2021 nog zo bekend was! Deze Texelse vrouw, die leefde in de achttiende eeuw en getrouwd was met een VOC-kapitein, is beroemd geworden dankzij haar brieven. Van de liefdevolle epistels die ze aan haar echtgenoot schreef, zijn er negentien bewaard gebleven. Ze zijn te zien in de Oudheidkamer.

In Den Burg zijn allerlei gebouwen en sporen van de plekken die Aagje beschrijft terug te vinden. De rondleiding voert langs deze plekken en de gids vertelt over het leven van een zeemansvrouw in die tijd. Met haar man jaren van huis en de zorg voor vele kinderen, was het geen makkelijk bestaan. De liefde van Aagje voor haar man en het gemis dat haar zo zwaar viel, blijkt overduidelijk uit haar brieven. Dankzij Aagjes brieven krijgen we een goed beeld van het leven in Den Burg in de achttiende eeuw. De gids vertelt er alles over tijdens de rondleiding.