DEN BURG - De Oudheidkamer organiseert deze zomer elke woensdag een rondleiding door het oude deel van Den Burg 'in de voetsporen van Aagje Luijtsen'. Aagje was een Texelse vrouw die in de tweede helft van de achttiende eeuw in Den Burg woonde. Uit haar bewaard gebleven brieven aan haar man weten we veel over haar leven.

De echtgenoot van Aagje Luijtsen, Hermanus Kikkert, was kapitein bij de VOC. Hierdoor was hij steeds jaren van huis. Aagje miste hem erg en schreef hem uitgebreide, liefdevolle brieven. Negentien van haar brieven zijn bewaard gebleven en te zien in de Oudheidkamer. Ze geven een indrukwekkend beeld van Aagjes leven met haar kinderen in het Den Burg van 1780.

Van 6 juli t/m 7 september is er elke woensdag een rondleiding door Den Burg, waarbij de plaatsen die in Aagjes brieven worden beschreven, als leidraad worden gebruikt. Samen met de gids ontdek je dat er nog allerlei gebouwen en sporen zijn uit de tijd dat Aagje door Den Burg liep!

De historische rondwandeling begint om 12 uur bij de Oudheidkamer en duurt ongeveer een uur. Deelname kost € 4,50 per persoon. Opgeven kan vooraf, vanaf 11 uur in het museum.