DE KOOG - Walvisenthousiastelingen Gert Rosenbohm en zijn vrouw Ursul Koop uit Noord-Duitsland komen dinsdag 8 oktober bij Ecomare voorbeelden laten zien van walvisproducten. Het gaat om scrimshaw en walschotkaarsen. Ze vertellen over hun hobby en hoe de producten worden gemaakt.


Scrimshaw is de Engelse term voor gegraveerde tanden van onder andere potvissen. Walvisvaarders en andere zeelui maakten kunstwerkjes van de tanden door er tafereeltjes in te graveren. De scrimshaw werd vervolgens als ruilmiddel gebruikt. Gert Rosenbohm toont zijn scrimshaw en vertelt erover.

Walschot is de olie die in de kop van potvissen zit. Het wordt ook wel spermaceti genoemd. De kaarsen die men vroeger van walschot maakte waren geliefd omdat ze niet walmden. De vroeger gebruikte eenheid van lichtsterkte, candela, werd gedefinieerd als de hoeveelheid licht die één walschotkaars uitzendt. Historica Ineke Vonk: “In de VS was er een hele industrie van walschotkaarsen. Nederlanders vingen nauwelijks potvissen en maakten dus ook geen walschotkaarsen. Ook scrimshaw was typisch Amerikaans.” Ecomare heeft een paar liter walschot in de collectie, afkomstig van de in 2012 gestrande potvis.

Rosenbohm en zijn vrouw zijn deze week op vakantie op Texel en maakten meteen van de gelegenheid gebruik om Adrie en Ineke Vonk te bezoeken. Walvisenthousiastelingen onder elkaar! Conservator Arthur Oosterbaan van Ecomare had ook al langer contact met Rosenbohm, die een eerdere afspraak ruim een jaar geleden moest afzeggen. Arthur is blij dat het nu wel gelukt is om een demonstratie af te spreken. Rosenbohm is vanaf 15 uur aanwezig bij Ecomare op dinsdag 8 oktober.