DEN BURG - In een brief aan ouders en leerlingen van het OSG De Hogeberg heeft de directie van de middelbare school excuses aangeboden voor de vele lesuitvallen van de laatste weken.

Een en ander heeft volgens de school te maken met problemen met het lesrooster en uitval bij leraren door ziekte. Hierbij blijkt het lastig om vervangende krachten te vinden. Bij monde van rector Marcella Engbrenghof vraagt de school zowel ouders als leerlingen om begrip om de ontstane situatie en hoopt men de problemen zo spoedig mogelijk aan te pakken.