TEXEL - Met vreugde en trots ondertekenden schoolbesturen en de gemeente Texel vandaag de overeenkomsten voor de realisatie van het Onderwijs Centrum Texel (OCT). Met deze ondertekening en het eerdere positieve besluit op de financiering door de gemeenteraad, is de weg voor schoolbesturen vrij om als bouwheer te starten met de realisatie van het OCT. Naar verwachting start de bouw eind 2018 en is de ingebruikname van het OCT in schooljaar 2019-2020.

Momenteel treffen de schoolbesturen voorbereidingen voor het ontwerpproces. Hiervoor wordt een projectorganisatie opgezet die zich in eerste instantie bezig houdt met het programma van eisen. Wensen en eisen worden geïnventariseerd en zoveel mogelijk meegenomen in de ontwerpopdracht voor de architect. Hierin wordt ook meegenomen hoe ouders, leerlingen en leraren betrokken zullen worden.

De aanleg van het schoolplein en de inrichting van de openbare ruimte rondom het OCT zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente Texel.  Bij het ontwerp van het openbaar gebied van Den Burg Zuid wordt rekening gehouden met een veilige verkeersafwikkeling en voldoende parkeerruimte. Na de zomer volgt een informatiemiddag over de gebiedsontwikkeling Den Burg Zuid.

Onderwijs Centrum Texel

Eerder besloot de gemeenteraad tot financiering van het Onderwijs Centrum Texel. Het primair onderwijs gaat 1.500 m² van het gebouw van OSG De Hogeberg gebruiken en er wordt 2.600 m² nieuwbouw gerealiseerd. Die wordt gekoppeld aan het gebouw van OSG De Hogeberg. In het OCT worden alle basisscholen van Den Burg bij OSG De Hogeberg gehuisvest in nog te realiseren nieuwbouw.Het betreft de Jozefschool, de Fontein, de Thijsseschool, de Stella Maris (vrije school) en de Kompasschool.

Nieuws

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt u via de eigen media van basisscholen geïnformeerd. Ook informeren schoolbesturen de lokale media.