DEN HOORN - Na een natuurtoets is de omgevingsvergunning van de Prins Hendrik Zanddijk aangepast waardoor de onderhoudsweg bij Ceres weer toegankelijk is voor fietsers. Zowel Texelaars als toeristen kunnen hun weg nu vervolgen langs het nieuwe natuurgebied. Enkele jaren was deze weg niet toegankelijk omdat voor negatieve invloed van fietsers op de natuurontwikkeling werd gevreesd.

De afsluiting van de onderhoudsweg voor fietsverkeer was een voorwaarde in de vergunning om de Prins Hendrik Zanddijk (PHZD) aan te mogen leggen in de Waddenzee, een Natura2000-gebied. Nu het natuurgebied zich enigszins heeft ontwikkeld en bleek dat de doorgang voor fietsers aan de buitenzijde van de oude dijk enorm werd gemist, besloten de gemeente Texel en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit te zoeken of de vergunning aangepast kon worden. Die aanvraag is ingediend bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Op basis van de natuurtoets die is uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau Witteveen & Bos concludeerde de omgevingsdienst dat 'significant negatieve effecten zijn uit te sluiten'.

Welkome uitkomst
Dat betekent dat fietsers weer welkom zijn op de onderhoudsweg. “De gemeente Texel is positief verrast nu blijkt dat fietsen geen probleem vormt voor de nog te ontwikkelen natuur", reageert wethouder Edo Kooiman. "Op deze manier kunnen Texelaars en eilandgasten genieten van het ‘nieuwe’ Ceres. Ik ben blij dat net als op veel andere plekken op het eiland hier recreatie en natuur toch hand in hand gaan. Wel roepen we iedereen op om het deel van het Waddenstrand dat niet toegankelijk is, ook echt met rust te laten en niet te betreden.”

Respect voor nieuwe situatie
Om de grens tussen toegankelijk en ontoegankelijk gebied te markeren, heeft het hoogheemraadschap deze week basaltblokken geplaatst, zodat het natuurgebied niet per ongeluk wordt betreden. Strandgasten en hondenbezitters wordt gevraagd om de vele vogels in het natuurgebied hun rust te gunnen. Het hek dat de onderhoudsweg afsloot, is inmiddels ook weggehaald. "Gelukkig blijkt nu dat vogels niet verstoord worden door fietsers of wandelaars op onze onderhoudsweg", zegt hoogheemraad Rob Veenman. "We zijn verheugd dat de vergunning is aangepast en hopen van harte dat iedereen de nieuw ontstane situatie omarmt en respecteert. Prachtig hoe waterveiligheid, natuurontwikkeling én recreatie elkaar in dit gebied kunnen vinden."

Nieuwe borden
Het hoogheemraadschap gebruikt de onderhoudsweg voor onderhoud en in geval van calamiteiten. Ook ingehuurde aannemers kunnen de weg gebruiken. Vanaf nu zijn dus ook fietsers en wandelaars welkom om te passeren. Binnenkort wordt bepaald welke bebording er eventueel nog nodig is.