TEXEL - Ecomare is weer open en er is meteen iets nieuws te zien! In de tijdelijke tentoonstellingWeg van de Waddenzee volgt de bezoeker de reis van trekvogels. Hun tochten naar het noorden om te broeden en naar het zuiden om te overwinteren. En wat is de rol van de Waddenzee in dit verhaal?

Gedurende twee periodes in het jaar is het extra druk met vogels in de Waddenzee. Dat zijn de momenten dat de doortrekkers aan het opvetten zijn voor het vervolg van hun reis. Er zijn ook trekvogels die een langer deel van het jaar in de Waddenzee verblijven. In het voorjaar en de zomer zijn dat de broedvogels, in de herfst en winter de overwinteraars. InWeg van de Waddenzee zijn voorbeelden te zien van alle groepen: van de doortrekkers, de overwinteraars en de broedvogels.

Onderweg én op hun bestemming moeten de vogels allerlei gevaren trotseren. Van harde wind tot vervuiling, van roofdieren tot klimaatverandering. Met name dat laatste, de opwarming van de aarde, is van grote invloed op de noordelijke broeders. De problematiek die samenhangt met de snelle temperatuurstijging op de toendra, wordt in de tentoonstelling aangestipt.

Speciale aandacht krijgt de Mokbaai in de tentoonstelling, als onderdeel van het Nationaal Park Duinen van Texel. Mooie beelden van foeragerende vogels illustreren de bezigheden van de trekvogels in de Waddenzee. Eten, eten en nog eens eten op de zandplaten die bij laagwater droogvallen.

NIOZ-onderzoeker Jan van Gils opende de tentoonstelling. Van Gils leverde informatie aan voor de tentoonstelling en is er zelf ook in te zien: op een foto bij de vitrine over het onderzoek aan kanoeten. Bij de opening vertelde hij kort over zijn werk met deze lange-afstands-trekkers.

De tentoonstellingWeg van de Waddenzee bevindt zich op de vide boven de grote tentoonstellingWonderlijk Wad. Weg van de Waddenzee is een coproductie tussen Ecomareen het Nationaal Park Duinen van Texel.