DE KOOG - Sinds kort zwemmen er drie kongeralen in het Noordzeeaquarium van Ecomare. Ze zijn afkomstig van het Zeeaquarium in Bergen, waar geen geschikte plek voor ze was. Kongeralen kunnen ruim 2,5 meter lang worden, dus een groot aquarium is wel een vereiste. Het Noordzeeaquarium van Ecomare is, met zijn inhoud van 79 kubieke meter, speciaal geschikt voor grote vissoorten.

Van de drie kongeralen die nu bij Ecomare te zien zijn, is de grootste zo’n 1,5 meter lang. De andere twee zijn wat kleiner. Zoals de meeste vissen in het Zeeaquarium zijn het rovers; ze eten kleinere vissen en andere zeedieren. In het Noordzeeaquarium zwemmen uitsluitend grote vissen, zodat de dieren elkaar niet als prooi zien. Tot vreugde van de dierverzorgers van Ecomare werkten de drie nieuwe bewoners de dag na hun aankomst al met smaak halve haringen naar binnen.

Kongeralen horen tot de zeepalingen. In tegenstelling tot de Europese paling brengen ze hun hele leven door in het zoute water. Jonge exemplaren leven in de kustzones, grotere in wat dieper water. Net als palingen verschuilen kongeralen zich graag, bijvoorbeeld in holtes tussen rotsblokken of in scheepswrakken. Kongeralen komen in gematigde streken voor; in het Kanaal, de Middellandse Zee en de kustzone van de Atlantische Oceaan. In Nederland worden ze de laatste jaren steeds vaker gezien.

Dat Ecomare de kongeralen heeft gekregen van een ander zeeaquarium, is niet uitzonderlijk: zeeaquaria werken samen om dieren een zo goed mogelijke plek te geven. Ook dierentuinen doen dit wereldwijd. In het Zeeaquarium van Ecomare leven dieren die in de Wadden- en Noordzee voorkomen. De kongeraal past hier goed bij.