OUDESCHILD - Verspreid over de Hoge Berg zijn informatieborden geplaatst. De borden bevatten teksten en afbeeldingen over de geschiedenis van de verschillende locaties en horen bij de route 'Van Hoge Berg tot haven'. Op de borden staat ook een QR-code, waarmee nog meer achtergrondinformatie kan worden verkregen.

Het project is op 23 september officieel afgerond en geopend tijdens een feestelijke bijeenkomst op de buitenplaats Brakestein. Gerbrand Gaaff, medewerker van Stichting Texels Museum, was als projectleider verantwoordelijk voor de realisatie van de route.

Leendert den Berger, landmeter en opzichter van 's lands werken in de achttiende eeuw, fungeert als gids op de route. De keuze viel op deze belangrijke Texelaar, omdat hij oud-bewoner is van de buitenplaats Brakestein en verschillende grote infrastructurele werken op het eiland heeft gerealiseerd. Op de borden van de route 'Van Hoge Berg tot haven' komt zijn beeltenis steeds terug. Hij was in eigen persoon ook aanwezig op de openingsbijeenkomst, vertolkt door Lodewijk Dros.

De route 'Van Hoge Berg tot haven' kan zowel wandelend als per fiets worden afgelegd. Er kan op elk punt gestart en geëindigd worden. Een handig startpunt is Museum Kaap Skil, waar een folder van de route verkrijgbaar is. Die folders zijn ook verkrijgbaar bij de Texelse bierbrouwerij, Schapenboerderij Texel en de Waddel.

'Van Hoge Berg tot haven' is onderdeel van 'Boeren, Vissers, Buitenlui', een samenwerkingsproject voor het versterken van de cultuurhistorische waarde van het Hoge Berg-gebied. Onder andere ook het opknappen van het Doolhof, de restauratie van de tuin van Brakestein en de renovatie van een kilometer tuinwal horen hierbij, alsmede een fotoproject over de visserij in de haven. 'Boeren, Vissers, Buitenlui' kon gerealiseerd worden dankzij bijdragen van het Waddenfonds, de Provincie Noord-Holland en STIFTexel. Er werken diverse Texelse organisaties en bedrijven in samen.