NOORD HOLLAND - De provincie Noord-Holland stelt ruim € 520.000 beschikbaar voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in kanaal Omval Kolhorn en het Schagerkoggekanaal. Hier wordt in 2017 en 2018 de beschoeiing vervangen.

Na onderzoek blijkt dat het op 7 locaties in deze kanalen goed en nuttig is om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Het gaat in totaal om 1,7 km.

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers met een geleidelijke overgang tussen land en water of met een vooroever. Hierdoor ontstaat een luwe land-waterzone, waar meer kans is op waterplanten en daarmee meer mogelijkheden biedt voor opgroei- en paaimogelijkheden voor vis. Dit heeft een positieve uitwerking op de ecologische waterkwaliteit. Daarnaast dragen natuurvriendelijke oevers bij aan de natuurkwaliteit op land in een gebied. Ze bieden ruimte aan een grote variëteit van oeverplanten, libellen, vlinders, rietvogels en kleine zoogdieren, zoals de waterspitsmuis, bunzing en hermelijn. Door de aanleg van de natuurvriendelijke oevers te koppelen aan het vervangen van de beschoeiing wordt werk met werk gemaakt en is de aanleg uiteindelijk goedkoper.

Provinciale Staten nemen in hun vergadering op 29 mei 2017 een besluit over de herallocatie.