TEXEL - Artex - Kunstenschool Texel gaat na de herfstvakantie muzieklessen aan alle brugklassen van OSG De Hogeberg verzorgen. Hierover hebben Marcella Engbrenghof van de OSG en Sander Boschma van Artex afgelopen week afspraken gemaakt.

Net als op de Texelse basisscholen gaat Artex na de herfstvakantie ook muzieklessen aan de brugklassen van OSG De Hogeberg verzorgen. "OSG de Hogeberg heeft met deze samenwerking een manier gevonden om weer vorm te geven aan de muzieklessen die de afgelopen jaren onder druk zijn komen te staan", aldus Engbrenghof. “We starten dit seizoen in de eerste en gaan dat langzaam verder uitbouwen en inpassen voor alle jaren in de onderbouw. Nieuwe muziekinstrumenten zijn aangeschaft, zodat er straks goed kan worden begonnen."

De beide scholen liepen al langer rond met de wens om nauwer samen te werken in het cultuuronderwijs en meer specifiek bij de muzieklessen. Met wekelijkse muzieklessen in de eerste klas wordt daar nu concreet vorm aan gegeven. Voor de overige leerlingen is gekozen voor een andere vorm van muzieklessen.

De scholen hopen, door het geven van muziek als ‘plusvak’, een schoolkoor en/of schoolband en/of schoolorkest te kunnen gaan samenstellen. Op dit moment staat de intekening op school daarvoor open.