TEXEL - Er wordt al heel lang over gepraat, maar nu gaat het dan echt beginnen: de herinrichting van Museum Kaap Skil om de komst van De Jurk en andere unieke vondsten uit het Palmhoutwrak mogelijk te maken. Een spectaculaire nieuwe tentoonstelling, verdeeld over de twee etages in het hoofdgebouw, gaat het verhaal van de Reede van Texel zichtbaar en tastbaar maken.

Per 1 maart worden de onderwatervondsten van de bovenverdieping van het hoofdgebouw verhuisd naar het graanpakhuis. Daar zal een selectie ervan te zien zijn in een 'open depot'. Ondertussen wordt er in het entreegebouw gewerkt aan de nieuwe tentoonstelling. Op de bovenverdieping zal de bezoeker straks worden meegevoerd naar alle windstreken. Op de Reede van Texel, hét vervoersknooppunt van de zeventiende eeuw, kwamen alle handelsroutes samen. De vele gezichten van de Reede komen aan bod: succesvol ondernemerschap, vernuft en (exotische) handel, maar ook geweld, uitbuiting en onderdrukking.


De beroemde maquette van de Reede van Texel met de tentoonstelling Schip in Zicht blijft tijdens de vernieuwing te bekijken. De kamertjes die zich ook in de kelder van het hoofdgebouw bevinden, worden vervangen door een tentoonstelling over het Palmhoutwrak. Hier zal straks De Jurk, naast allerlei andere bijzondere vondsten, permanent te zien zijn. De tentoonstelling op de bovenverdieping en in de kelder van het entreegebouw vormen een geheel. Voor de zomer is alles klaar en toegankelijk. Dan heeft Museum Kaap Skil er een spectaculaire attractie bij en zijn de fantastische vondsten uit het Palmhoutwrak eindelijk permanent terug op Texel!

In het graanpakhuis wordt in de komende tijd een educatieve ruimte gerealiseerd. Naast het open depot bevindt zich op de begane grond in dit gebouw een werkruimte voor de archeologen, duikers en collectiebeheerders. Als een van hen hier aan het werk is, kunnen de bezoekers van het museum over zijn of haar schouder meekijken.