NOORD HOLLAND - Het gevaar van besmetting met vogelgriep is zo ver geweken dat staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken de ophokplicht vorige week heeft ingetrokken. De vogelgriep duurde bijna een half jaar. 

Landelijk zijn 727.000 vogels geruimd, grotendeels pluimvee. Pluimveehouders hoeven hun dieren niet langer binnen te houden. Ook bijna alle andere maatregelen, die vijf maanden van kracht zijn geweest, worden opgeheven. Het risico op overdracht van het virus door wilde watervogels is zodanig afgenomen, dat de maatregelen niet meer nodig zijn, oordelen deskundigen.

Waterland

De vogelgriep begon afgelopen nazomer in Oost-Europa. In Nederland werden medio november 2016 de eerste dode watervogels aangetroffen. In die eerste periode werden honderden vogels per week aangetroffen.

Hygiëneregels

Van de landelijke maatregelen blijven alleen de hygiënemaatregelen om de stal en het erf van pluimveebedrijven met economisch belang te mogen betreden voorlopig nog in stand.