DE KOOG - Peter Lina, vleermuisdeskundige van Naturalis, geeft op vrijdag 25 juni in het restaurant van Ecomare een lezing over hondsdolheid bij vleermuizen. Er kan, binnen de geldende corona-regels, nog een beperkt aantal mensen bij aanwezig zijn. Snel opgeven voor deze gratis lezing is dus aanbevolen en kan bij Pierre Bonnet viapierrebonnet@ecomare.nl. Vol is vol, de lezing begint om 19.00 uur.

Hondsdolheid of rabiës is een ernstige virale infectieziekte van de hersenen die voor mensen bijna altijd de dood tot gevolg heeft. In Nederland komt rabiës alleen voor bij enkele vleermuissoorten. Deze dieren ondervinden er zelf geen last van, maar een beet van een vleermuis met rabiës is voor de mens zeer gevaarlijk. Tussen 1977 en 2020 overleden zes Europeanen aan vleermuis-gerelateerde rabiës.

Bij twee van de 22 vleermuissoorten, die in ons land zijn waargenomen, zijn rabiësbesmettingen gevonden. Bij de laatvlieger, een soort die op Texel veel voorkomt, gaat het om European Bat Lyssavirus (EBLV) type1. Gemiddeld blijkt eenvijfde van de laatvliegers in Nederland boven de grote rivieren ermee besmet te zijn. Peter Lina gaat in op de vraag of dat ook het geval is bij de populatie laatvliegers op Texel. Is het mogelijk dat uitwisseling van deze populatie met de populatie van de vaste wal plaatsvindt waardoor EBLV-1 ook op Texel kan voorkomen?

Alleen als je een vleermuis in de hand hebt, loop je het risico gebeten te worden door een vleermuis. Voor rondvliegende vleermuizen hoeft niemand bang te zijn. De dieren zullen nooit een mens aanvallen of bijten, tenzij ze worden opgepakt.