DE KOOG - In de lezingenserie die Ecomare deze winter organiseert, is dinsdag 23 januari de beurt aan prof.dr. Luc Amkreutz. De lezing van Amkreutz, conservator collectie Prehistorie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, heet 'Doggerland, verdwenen wereld in de Noordzee'. De lezing begint om 20 uur, de deur is open om 19.45. Entree € 5,- inclusief koffie/thee in de pauze.


De naam Doggerland wordt gebruikt voor het hele gebied wat nu de Noordzee is. Dit gebied heeft in de afgelopen miljoen jaren verschillende gedaantes gekend. In de ijstijden was er een toendralandschap: koud, winderig en droog. In de periodes tussen de ijstijden werd het klimaat steeds warmer, zelfs tot subtropisch aan toe. De plantengroei werd in deze periodes weelderig, er kwamen wetlands en brede rivieren. Al die tijd bewoonden verschillende mensachtigen het gebied.

Na de laatste ijstijd, zo'n 14.000 jaar geleden, begon Doggerland te 'verdrinken'. Door de temperatuurstijging kwam er veel water vrij uit de ijsmassa's in het noorden en stroomde de Noordzee vol. Doggerland werd een eiland in de Noordzee. Ongeveer 8000 jaar geleden was ook het eiland overstroomd en lag Doggerland definitief onder de golven.

Prof. dr. Luc Amkreutz vertelt over de verschillende mensachtigen die het gebied bewoond hebben en hoe zij leefden in het constant veranderende landschap. Amkreutz illustreert zijn verhaal met vele vondsten.