TEXEL - Aan de zuidoostkant van Texel wordt hard gewerkt aan de kustversterking. Sinds juli van dit jaar worden er grote hoeveelheden zand voor de dijk opgespoten om het achterland te beschermen. Sleephopper Bartelomeu Dias heeft tot nu toe driekwart van het benodigde zand aangevoerd.

Door de extra zandbuffer wordt drie kilometer dijk versterkt. Er moet meteen een natuurgebied ontstaan van vierhonderd voetbalvelden groot.

Volgens het Hoogheemraadschap dat deze klus samen doet met de gemeente Texel, de provincie, het Ministerie van Infrastructuur en het Waddenfonds, is er in totaal vijf miljoen kuub zand nodig. De sleephopper en de machines op de wal werken 24 uur er dag door. Voor de kerstdagen moet al het zand er liggen.

Na kerst worden de duinen en het strand aangelegd. Ondertussen is begonnen met het neerzetten van de helmplanten. Dat worden er twee miljoen. Volgend voorjaar komt er nog een fiets-en wandelpad. In de tweede helft van 2019 moet het hele project af zijn.