TEXEL - Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen op dinsdag 9 en woensdag 10 mei een streekbezoek aan de Waddeneilanden in de provincies Noord-Holland en Fryslân. Het koninklijk paar bezoekt de eilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.


Het bezoek staat in het teken van de leefbaarheid op de Waddeneilanden en de complexiteit van de vraagstukken die daarbij een rol spelen.De Waddeneilanden kenmerken zich door hun kleine schaal, hechte gemeenschapszin en de afhankelijkheid van het toerisme. Ieder eiland heeft zijn eigen identiteit met specifieke en gemeenschappelijke uitdagingen. Voor veel voorzieningen kunnen zij niet makkelijk terugvallen op andere gemeenten. Onderwijs, zorg en maatschappelijke ondersteuning moeten daarom op de eilanden zelf georganiseerd worden en dit brengt vaak hoge kosten met zich mee. Ook zijn er vraagstukken op het gebied van mobiliteit en wonen, met als gevolg dat de leefbaarheid en het aantrekken van personeel en ondernemers in het geding komen. Om de leefbaarheid op de eilanden nu en in de toekomst te borgen vragen thema’s als wonen en leven, toekomstbestendig ondernemen en optimale bereikbaarheid om extra aandacht. Deze thema’s en onderlinge samenwerking staan centraal in het streekbezoek.

Het gehele Waddenzeegebied staat sinds 2009 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De Waddenzee is ’s werelds grootste aaneengesloten systeem van zand- en moddervlakten die droogvallen tijdens eb. Op de Waddeneilanden wonen 25.000 mensen en de eilanden ontvangen jaarlijks 5 miljoen bezoekers.

Museum Kaap Skil

Het bezoek aan Texel begint dinsdag 9 mei in het Museum Kaap Skil met een rondleiding langs de collectie van objecten die gevonden zijn in een scheepswrak, het Palmhoutwrak, voor de kust van Texel. Bijzonder is een zijden jurk uit de zeventiende eeuw die 400 jaar onder water bewaard is gebleven. Ook gaat het koninklijk paar in gesprek over het maatschappelijk belang van de collectie en het onderzoek, conservering en behoud van de archeologische vondsten.

Schapenboerderij de Waddel

Vervolgens spreken koning Willem-Alexander en koningin Máxima in schapenboerderij de Waddel met Texelse ondernemers over toekomstbestendig en klimaat adaptief ondernemen en ontwikkelen. Texel is voor zoetwatervoorziening volledig afhankelijk van regenwater en van de drinkwaterleiding met het vaste land. Ook geldt er een algeheel beregeningsverbod. Door toenemende droogte in de zomer is dit een uitdaging voor agrariërs.

Strandpaviljoen Paal 9

Het bezoek aan Texel wordt afgesloten bij Strandpaviljoen Paal 9. Daar spreekt het koninklijk paar met hulpstrandvonders over hun werk. Op Texel zijn er 6 hulpstrandvonders die dag en nacht klaar staan voor het geval iets op zee gebeurt. De dienstdoende hulpstrandvonder legt beslag op wat er op het land aanspoelt en schakelt de douane en Rijkswaterstaat in. Dit om te voorkomen dat goederen worden gestolen of blijven liggen op het strand.

Ook ontmoeten koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertegenwoordigers van Texel Plastic Vrij, een non-profit organisatie die zich inzet om Texel zoveel mogelijk vrij te maken van plastic door opruimacties te organiseren, voorlichting te geven en te investeren in recycling en groene projecten.

Vervolgens gaat het koninklijk paar in gesprek met jongeren en jongerenwerkers over het leven voor de jeugd op het eiland en met vrijwilligers over het Texelse verenigingsleven en de betekenis daarvan voor de gemeenschap.

Lees meer over het bezoek aan de Waddeneilanden op de website van het Koninklijk Huis.