TEXEL - De twintig konikpaarden die in natuurgebied de Slufter stonden en dreigden te worden geslacht zijn gered: ze mogen tóch blijven op Texel. Dat laat Staatsbosbeheer weten. Er was veel te doen over de paarden die oorspronkelijk uit de Oostvaardersplassen komen: de petitie om de paarden uit de handen van de slager te houden werd door duizenden mensen getekend.

De paarden werden vorig jaar naar Texel gebracht, omdat er in Flevoland een overschot aan was. Na een jaar zou worden geëvalueerd hoe het was gegaan en daaruit was de conclusie getrokken dat het zo niet verder ging. De dieren vielen bezoekers lastig en vernielden de natuur. Ze moesten daarom weg. Maar omdat er waarschijnlijk geen andere locatie beschikbaar was, zou dit hoogstwaarschijnlijk de slacht betekenen.

Maatregelen
Daar gingen veel mensen tegen in protest. Met succes, zo blijkt nu. Want de dieren mogen toch op het eiland blijven. Er worden wel verschillende maatregelen genomen. Zo worden de kwetsbare gebieden afgerasterd en kunnen bezoekers voortaan niet meer bij de dieren in de buurt komen. "We hebben opnieuw de hele situatie bekeken en nogmaals gesprekken gevoerd met het Hoogheemraadschap", zegt Staatsbosbeheer tegen de Texelse Courant. "We gaan er nu vanuit dat door de maatregelen wat betreft het afrasteren van het kwetsbare deel en wandelpad we toch een verantwoord graasgebied kunnen realiseren. Het is geen ideale oplossing, we hebben de medewerking van het publiek echt nodig."