TEXEL - Met een net om je snavel is het slecht vis vangen. De jan-van-gent die afgelopen zaterdag verstrikt in een net werd gevonden langs de waddendijk, was dan ook flink verzwakt. In de opvang van Ecomare is hij bevrijd van het net en mag hij nu aansterken.

De jan-van-gent was bij Ecomare gemeld door een wandelaar. Deze grote zeevogels leven normaal gesproken op open zee; in de Waddenzee worden ze bijna nooit gezien. De vogel heeft ergens in zee een net opgepikt. Het is het type plastic net dat gebruikt wordt voor het bij elkaar houden van bijvoorbeeld uien, aardappels of haardhout. Het zat om zowel de poot als de snavel van de vogel gewikkeld.

De jan-van-gent wordt momenteel in de vogelquarantaine verzorgd. Hij eet nog niet zelf; de dierverzorgers voeren hem onder dwang. Jan-van-genten in de opvang worden, zodra dat kan, in de vaste groep jan-van-genten geplaatst. Het contact met soortgenoten heeft een positieve invloed op het herstelproces van deze grote zeevogels.

Zwerfvuil op zee is een groot probleem voor de dieren die er leven. Helaas komen er geregeld verstrikte dieren in de opvang van Ecomare. Dit is echter maar een klein deel van alle dieren die verstrikt raken. Het grootste deel sterft op zee.