TEXEL - De provincie Noord-Holland en kustpartners onderzoeken hoe het duingebied in het zuidwesten van Texel kan meegroeien met de zeespiegelstijging, zodat het eiland in de toekomst beschermd blijft tegen hoogwater en tegelijkertijd de duinnatuur wordt versterkt.


Er worden verschillende varianten onderzocht. Iedereen die geïnteresseerd is of wellicht ideeën hierover heeft, is van harte welkom op de inloopbijeenkomst op 27 maart.

Toekomstbestendige kust

In het onderzoek wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden voor het toepassen van dynamisch kustbeheer in het zuidwesten van Texel. Dynamisch kustbeheer houdt in dat de buitenste duinenrij niet meer wordt vastgehouden. Daardoor krijgt de wind de ruimte om zand landinwaarts te verplaatsen naar het achterliggende duingebied. De duinen worden hoger en steviger en groeien mee met de zeespiegelstijging. Tegelijkertijd ontstaat een natuurlijker kustlandschap met een grotere diversiteit aan planten en dieren.

In het onderzoek wordt naast de waterveiligheid en biodiversiteit ook rekening gehouden met kustonderhoud, ruimte op het strand, recreatie en de lokale economie.

Praktische informatie

Tijdens de inloopbijeenkomst wordt u door de provincie Noord-Holland en kustpartners – gemeente Texel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Defensie – geïnformeerd over het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Witteveen+Bos in opdracht van de provincie.
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om binnen te lopen op woensdag 27 maart tussen 19.00 en 21.00 uur in dorpshuis de Waldhoorn, Herenstraat 30 in Den Hoorn. Aanmelden is niet nodig.

Opzet inloopbijeenkomst

Om 19.30 en 20.30 uur wordt een presentatie gegeven over hoe het gebied zich heeft ontwikkeld en de knelpunten die het projectteam ziet.

Voorafgaand en parallel hieraan kunt u zich laten informeren over de verschillende oplossingen (varianten) die onderzocht worden:
1. Voortzetten van het huidige beheer; doorgaan met het opspuiten van zand (zandsuppletie)
2. Wildernisgebied zonder beheer (waarbij de kustlijn iets kan terugtrekken)
3. Aanleggen van meerdere kerven
4. Aanleggen van een mega-zandsuppletie
5. Aanleggen van een grote strekdam
6. Ingrepen in het noorden, wildernis in het zuiden

We willen belangstellenden graag meenemen in de eerste schetsontwerpen van deze 6 varianten. Wat betekenen deze ontwerpen voor u? Heeft u misschien ideeën over hoe het beter of anders zou kunnen? Uiteraard is er ook volop gelegenheid om vragen te stellen over het onderzoek aan een van de projectmedewerkers.

Meer informatie

Meer informatie over het project staat op deze pagina.