TEXEL - Je merkt het aan alles: het broedseizoen is in volle gang! Het gekwetter van de vogels is niet van de lucht, je ziet ze nestmateriaal keuren en verzamelen en er wordt druk gepaard. Ook veel zoogdieren krijgen nu jongen. Voor ons mensen is het deze tijd extra belangrijk om rekening te houden met de dieren in de natuur. En om te voorkomen dat onze huisdieren schade toebrengen.

De ene vogelsoort heeft al jongen, terwijl de ander nog moet beginnen met broeden. De ganzen zijn er vroeg bij: bij Ecomare is het eerste koppel ganzenpullen al in de opvang beland. Twee van de vijf stierven bij binnenkomst, waarschijnlijk doordat ze door een hond waren verwond. Door verstoring waren de pullen gescheiden geraakt van de ouders. Door ons gedrag aan te passen, kan voorkomen worden dat dieren onnodig in de opvang terecht komen. Ecomare zet het weer op een rijtje:

- Honden en katten zijn roofdieren, de jacht zit in hun natuur. Zij kunnen er niks aan doen dat ze een jong vogeltje als een lekker hapje beschouwen. Daarom: houd honden, zeker waar dat verplicht is, aan een (korte) lijn, doe katten een belletje om en houd ze ’s nachts binnen.
- Over een tijdje zullen er weer jonge vogels tijdens hun eerste vliegoefeningen op de grond belanden. Breng zo’n vogeltje niet naar de opvang, de ouders houden hem van een afstand in de gaten. Zet hem wat hoger op een tak en houd katten uit de buurt. Hij moet de kans krijgen het vliegen te leren.
- Jonge haasjes worden uit veiligheidsoverweging alleen gelaten door de moeder. Zij komt ze alleen een paar keer per dag zogen. Als de jongen iets groter zijn, verspreiden ze zich in het veld. Zo verkleinen ze de kans dat ze gepakt worden door een roofdier. Een jong haasje alleen is dus geen probleem! Laat het diertje liggen en ga zo snel mogelijk uit de buurt.


Er worden elk jaar heel veel dieren geboren en er overleeft slechts een klein deel. Laten we ons aandeel in de sterfte zoveel mogelijk beperken en de zorg voor de jongen aan de ouders overlaten. Geniet van een afstand en gun de dieren hun rust. Bedankt namens de dieren én de dierverzorgers van Ecomare!