TEXEL - Tot grote woede van liefhebbers van het natuurgebied Ceres tussen Oudeschild en ‘t Horntje op Texel heeft Hoogheemraadschap Texel met stortblokken de toegang tot het natuurgebied afgesloten.

Dit is gebeurt nadat mensen volgens Hoogheemraadschap keer op keer het afgesloten, niet toegangelijke stuk natuurgebied hebben betreden door onder andere sloten door te slijpen, hekwerken en verbodsborden te vernielen. Inmiddels zou er meer dan €25.000 schade zijn.

Hierop heeft Hoogheemraadschap de stortblokken geplaatst om het gebied nog beter af te sluiten.