DEN HELDER - Volgend jaar start een onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van de haven van Den Helder. Dit hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland eind september besloten. Het gaat niet om een onderzoek naar geld en wegen, maar naar hoe de haven zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen binnen de natuur van de Waddenzee.

We willen deze win-win voor haven en natuur bereiken door ‘Building with nature’ toe te passen. Bij deze werkwijze bouw je mét de natuur in plaats van er in. Zo zorg je voor evenwicht tussen economische ontwikkeling en ecologische ontwikkeling. Voorzitter van De Kop Werkt! en wethouder Edwin Krijns legt uit: “De haven zit nu wat onlogisch en krap in zijn jas, zeker als we meer bedrijven en werkgelegenheid willen aantrekken. Zomaar kades aanbouwen en uitbreiden, kan natuurlijk niet. De Waddenzee is een ecosysteem met kansen om te groeien en ook daar heeft de overheid een verantwoordelijkheid. Ook gaan we hiermee de kosten van het jaarlijkse baggeren verminderen.”

Kortom, we gaan onderzoeken hoe het efficiënter inrichten van de haven samen kan gaan met het verbeteren van de natuur in de Waddenzee. Zo voorkomen we schade aan het milieu en stimuleren we tegelijkertijd werkgelegenheid en economische groei.

En wat dan nu?

Nu Gedeputeerde Staten hebben besloten akkoord te gaan met het onderzoek, wordt deze aanbesteed. Uit dit onderzoek komen varianten, waarbij opnieuw de effecten op de Waddenzee worden onderzocht. Zodra voor een van de varianten is gekozen, wordt een definitief ontwerp uitgewerkt en worden planologische procedures ingezet. De uiteindelijke realisatie van een uitbreiding of andere inrichting zal richting 2025 zijn.