TEXEL - Niet iedereen had door dat de oproep van Museum Kaap Skil om onderwatervondsten te komen ophalen een 1-aprilgrap was. Het museum ontving de afgelopen dagen vragen van diverse geïnteresseerden. De familie Henny-Timmer uit Oosterend kwam vrijdag nietsvermoedend het museum binnenlopen, in de hoop iets moois mee te kunnen nemen.

De Provincie Noord-Holland en verschillende erfgoedinstellingen vroegen zich af waar het museum mee bezig was. Erkende musea zoals Museum Kaap Skil voldoen aan strikte eisen en protocollen voor het beheren van de collectie. De collectie is verdeeld in categorieën, van 'heel waardevol en zeldzaam' tot 'geschikt voor educatieve doeleinden'. Alleen objecten uit die laatste categorie worden wel eens uitgeleend aan particulieren, bijvoorbeeld voor een project op school. Andere collectiestukken worden alleen eventueel in bruikleen gegeven aan een ander museum. Objecten in bruikleen geven aan particulieren is voor een erfgoedinstelling absoluut taboe.

De provincie Noord-Holland is voor een deel eigenaar van de vondsten die rond Texel zijn opgedoken. Toen het persbericht daar binnenkwam, leidde het even tot verwarring. Ze ontdekten echter al snel dat het om een grap ging. Dat gold niet voor de familie Henny-Timmer. Alex Henny is architect en bijzonder geïnteresseerd in archeologie, dus hij wilde zich graag ontfermen over wat vondsten. Met zijn partner, zus en moeder toog hij daarom naar het museum. Zijn vrouw Liz Timmer moest enorm lachen toen ze de 'flessenpost' zag. De familie heeft nog wel genoten van een rondje door het museum.